Loading...
Calls: Albania2021-05-20T23:39:20+02:00

JOIN ONE OF THE LEARNING MOBILITY OPPORTUNITIES FOR YOUR COUNTRY

Albania – List of the Schools registered

Click here to read Job Shadowing call

Click here to read the Short Term Students Mobility call

Click here to read the Long Term Students Mobility call

Click here to read Summer School call


Students Mobility – Short Term –

OVER 16 – 1 Month

Miratuar në vitin 2019, projekti INTERVET WB do të lejojë 360 studentë nga të gjitha shkollat e AFP të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi, Serbi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnje) të kryejnë një praktikë 1 Mujore jashtë vendit.

Me këtë thirrje të dytë ne do të zgjedhim 11 studentë nga të gjitha shkollat ​​e formimit profesional në Shqipëri të cilët do të largohen në Shtator 2021 për 1 muaj në destinacionet e mëposhtme: Wroclaw, Poloni

Dëshironi të dërgoni aplikimin tuaj?

Së pari, sigurohuni që të lexoni të gjithë tekstin e thirrjes. Mund ta shkarkoni atë këtu.

Hapi i parë për të marrë pjesë në 2° Thirrjen për aplikimet, është që të regjistrohet shkolla në faqen e internetit nëpërmjet këtij formulari.  Gjeni këtu listën e shkollave të regjistruara tashmë në faqe.

Gjithashtu do t’ju duhet:

– një llogari Gmail (nuk dini si ta krijoni një? Klikoni këtu

– një skedar të vetëm me një dokument të vlefshëm të identitetit (pasaportë)

– CV-në tuaj të përditësuar në anglisht (nuk dini ta shkruani atë? Shkarkoni udhëzuesin tonë).

– një video deri në 1 minutë ku do të ndani me ne: “pse dëshironi të merrni pjesë dhe cilat detyra dëshironi të kryeni në kompaninë pritëse jashtë vendit ” 

Jeni gati? Klikoni këtu për të plotësuar formularin e aplikimit.

 Mos harroni se kodi juaj i thirrjes është: Intervet _Albania2/2021_ST

__________________________________________________________________________________________________________

Students Mobility – Long Term –

OVER 18 – 3 Months

Miratuar në vitin 2019, projekti INTERVET WB do të lejojë 56 studentë nga të gjitha shkollat e AFP të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi, Serbi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnje) të kryejnë një praktikë 3 Muaj jashtë vendit.

Me këtë thirrje të dytë ne do të zgjedhim 4 studentë nga të gjitha shkollat ​​e formimit profesional në Shqipëri të cilët do të largohen në Shtator 2021 për 3 muaj në destinacionet e mëposhtme: Wroclaw, Poloni.

Dëshironi të dërgoni aplikimin tuaj?

Së pari, sigurohuni që të lexoni të gjithë tekstin e thirrjes. Mund ta shkarkoni atë këtu.

Hapi i parë për të marrë pjesë në 1° Thirrjen për aplikimet, është që të regjistrohet shkolla në faqen e internetit nëpërmjet këtij formulari.  Gjeni këtu listën e shkollave të regjistruara tashmë në faqe.

Gjithashtu do t’ju duhet:

– një llogari Gmail (nuk dini si ta krijoni një? Klikoni këtu

– një skedar të vetëm me një dokument të vlefshëm të identitetit (pasaportë)

– CV-në tuaj të përditësuar në anglisht (nuk dini ta shkruani atë? Shkarkoni udhëzuesin tonë).

– një video deri në 1 minutë ku do të ndani me ne: “pse dëshironi të merrni pjesë dhe cilat detyra dëshironi të kryeni në kompaninë pritëse jashtë vendit ” 

Jeni gati? Klikoni këtu për të plotësuar formularin e aplikimit.

 Mos harroni se kodi juaj i thirrjes është: Intervet _Albania1/2021_LT

__________________________________________________________________________________________________________

Job Shadowing 2

Miratuar në vitin 2019, projekti INTERVET WB do të lejojë 54 mësues ose staf / menaxher administrativ nga të gjitha shkollat ​​e AFP-së të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnja) të kryejnë një stazh 7 ditor jashtë vendit.

Me këtë thirrje të dytë ne do të përzgjedhim 3 mësues / staf nga të gjitha shkollat ​​e AFP-së në Shqipëri, të cilët në Nëntor 2021 do të shkojnë në Francë.

INTERVET WB Thirrja Nr është tani E MBYLLUR. 

Këtu do të gjeni Mësuesit/stafin e përzgjedhur

Për të pranuar grantin, aplikantët fitues duhet të plotësojnë Formularin Shëndetësor këtu duke bashkangjitur edhe Marrëveshjen e Mobilitetit  plotësuar dhe nënshkruar.

Dokumentet duhet të dorëzohen brenda afatit të datës 27/05/2021 ora 12:00, përndryshe studentët do të humbin automatikisht grantin.


Summer School 2

Miratuar në vitin 2019, projekti INTERVET WB do të lejojë 36 mësues ose staf administrativ / menaxherë të administratës nga të gjitha shkollat ​​e AFP-së të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnja) të marrin pjesë në një shkollë verore 5-ditore.

Me këtë thirrje të dytë ne do të përzgjedhim 3 mësues / staf nga të gjitha shkollat ​​e AFP-së në Shqipëri, të cilët në Korrik 2021 do të shkojnë në Spanjë.

Këtu është programi shkollor veror.

INTERVET WB Thirrja Nr është tani E MBYLLUR. 

Këtu do të gjeni Mësuesit/stafin e përzgjedhur

Për të pranuar grantin, aplikantët fitues duhet të plotësojnë Formularin Shëndetësor këtu duke bashkangjitur edhe Marrëveshjen e Mobilitetit  plotësuar dhe nënshkruar.

Dokumentet duhet të dorëzohen brenda afatit të datës 27/05/2021 ora 12:00, përndryshe studentët do të humbin automatikisht grantin.

LATEST ARTICLES

Learning mobility from Western Balkans

ALL ARTICLES

CHANGE YOUR LIFE TODAY

Check out the open call for your country and leave for a training experience that you will never forget!

CALLS
Go to Top