Loading...
Calls: Albania2020-11-20T08:42:01+01:00

JOIN ONE OF THE LEARNING MOBILITY OPPORTUNITIES FOR YOUR COUNTRY

Albania – List of the Schools registred (1)Click here to read Job Shadowing call

Click here to read Summer School call


Miratuar në vitin 2019, projekti INTERVET WB do të lejojë 360 studentë nga të gjitha shkollat e AFP të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi, Serbi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnje) të kryejnë një praktikë 1 Mujore jashtë vendit.

Me këtë thirrje të parë ne do të zgjedhim 10 studentë nga të gjitha shkollat ​​e AFP në Shqipëri të cilët do të largohen në Quershor në destinacionet e mëposhtme: Forlì (Italia)

INTERVET WB Thirrja Nr 1 tani është E MBYLLUR. Lista e studentëve të zgjedhur do të jetë e disponueshme së shpejti. 

Job Shadowing

Miratuar në vitin 2019, projekti INTERVET WB do të lejojë 54 mësues ose staf / menaxher administrativ nga të gjitha shkollat ​​e AFP-së të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnja) të kryejnë një stazh 7 ditor jashtë vendit.

Me këtë thirrje të parë ne do të zgjedhim 3 mësues / staf nga të gjitha shkollat ​​e AFP-së në Shqipëri, të cilët në Tetor 2020 do të shkojnë në Hollandë.

Thirrja Nr 1 per Job Shadowing e Intervet WB është tani E MBYLLUR.

Këtu do të gjeni mësuesit / stafin / menaxherët e zgjedhur.

Për të pranuar grantin, fituesit duhet të plotësojnë Formularin Shëndetësor këtu gjithashtu të bashkangjisin edhe Marrëveshjen e Lëvizshmërisë të firmosur.

Dokumentet duhet të dorëzohen brenda afatit, të hënën 13 korrik në orën 10:00, përndryshe ata do të humbin automatikisht grantin.


Summer School

Miratuar në vitin 2019, projekti INTERVET WB do të lejojë 36 mësues ose staf administrativ / menaxherë të administratës nga të gjitha shkollat ​​e AFP-së të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnja) të marrin pjesë në një shkollë verore 5-ditore.

Me këtë thirrje të parë do të zgjedhim 3 Mësues/staf nga të gjitha shkollat ​​e AFP-së në Shqipëri për të marrë pjesë në një shkollë Verore online në Korrik 2020

Këtu është programi shkollor veror.

Thirrja Nr.1 per Shkollen Verore e Intervet WB eshte tashme E MBYLLUR. Këtu do të gjeni Mësuesit/stafin e përzgjedhur

LATEST ARTICLES

Learning mobility from Western Balkans

ALL ARTICLES

CHANGE YOUR LIFE TODAY

Check out the open call for your country and leave for a training experience that you will never forget!

CALLS
Go to Top