Loading...
Calls: Kosovo2020-07-07T10:26:31+02:00

JOIN ONE OF THE LEARNING MOBILITY OPPORTUNITIES FOR YOUR COUNTRY

Click here to read Job Shadowing call

Click here to read Summer School call


Job Shadowing

Aprovuar në 2019, projekti INTERVET WB  do t’ju mundësoj 54 mësimdhënësve ose stafit  administrativ/menagjerëve nga shkollat VET (AAP) nga 6 vendet e e Ballkanit Perëndimor  (Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia)  të përfitojnë eksperiencë Internshipi 7 ditore jashtë vendi.

Përmes kësaj thirrjes së parë, ne do të selektojmë 3 mësimdhënës ose staf nga të gjitha shkollat VET në Kosovë, me fillim në Tetor 2020 për qëndrim në Holandë.

Thirrja No.1 e INTERVET WB për Job Shadowing tashmë është e MBYLLUR.

Këtu mund të gjeni Mësimdhënësitë/Stafin/Menagjerët e selektuar.

Për të pranuar grantin, fituesit duhet të kompletojnë Këtu Formën Shëndetësore poashtu bashkangjesin Marrëveshjen e Mobilitetit të nënshkruar.

Dokuementet duhet dorëzuar mbrenda afatit të 13 Korrikut, ora 10:00 am, në të kundërtën, ata automatikisht humbasin të drejtën e grantit të Mobilitetit.


Summer School

Aprovuar më 2019, projekti INTERVET WB do t’ju mundësoj 36 mësimdhënësve ose stafit administrativ/menagjerëve nga shkollat e AFP (VET shkolla) nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Verut dhe Bosnja) të përfitojnë nga shkolla verore 5 ditore.

Përmes Thirrjes së parë, ne do të selektojmë no. 3 Mësimhënës/Staff nga Shkollat AFP (VET shkollat) nga Kosova për të marr pjesë në Shkollën Online Verore në Korrik 2020

Thirrja Nr.1 e Intervet WB për Shkollën Verore tashmë është MBYLLUR.  Këtu mund të gjeni Mësimdhënësit/Stafin e selektuar  

LATEST ARTICLES

Learning mobility from Western Balkans

ALL ARTICLES

CHANGE YOUR LIFE TODAY

Check out the open call for your country and leave for a training experience that you will never forget!

CALLS
Go to Top