Loading...
Calls: Kosovo2022-11-24T17:50:41+01:00

JOIN ONE OF THE LEARNING MOBILITY OPPORTUNITIES FOR YOUR COUNTRY

Click here to read Job Shadowing call

Click here to read Summer School call

_______________________________________________________________

Students Mobility – OVER16 – Short Term (30 days)

Aprovuar më 2019, projekti INTERVET WB  do t’ju mundësoj 360 studentëve nga të gjitha shkollat profesionale (VET schools) nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor (Kosova, Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut,Serbia dhe Bosnia e Hercegovina) të përfitojnë një muaj internship në vendet e BE. 

Përmes kësaj Thirrje të Dytë ne do të selektojmë 12 studentë nga shkollat profesionale (VET schools) në Kosovë  duke filluar në muaj viti (Janar 2023) për destinacionin sikur në vijim: Lyon, Franca

Do të donit të aplikonit?

Fllimisht, sigurohu që ke lexuar me kujdes të gjithë tekstin e thirrjes. Atë edhe mund t’a shkarkoni  këtu.

Hapi i parë për të marr pjesë në Thirrjen e xxxx për Aplikime, është të regjistroni shkollën në website via kësaj forme.  Gjeni këtu listen e shkollave tashmë të regjistruara në site.

Ju, poashtu duhet të posedoni:

–  Një llogari në Gmail (gmail account) (nësë nuk dini si t’a gjeneroni një të tillë? Kliko  këtu

– Një file të vetëm, me një dokument valid ID identifikimi ( (VISA, passaport ose leje qëndrimi, dokument udhëtimi: varësisht nga vendi) 

CV në gjuhën Angleze të përditësuar (nuk dini si t’a shkruani një të tillë? E shkarkoni  guiden tonë).

– një video deri në 1 minutë ku ju do të na tregoni: “pse dëshironi të merrni pjesë dhe cilat detyra do të donit t’i ndërmerrni ju gjatë qëndrimit në kompaninë nikoqire jashtë vendi

Të gatshëm të vazhdoni? Kliko këtu për të plotësuar Formën e Aplikacionit.

E mbani mend, kodi i  juaj i thirrjes është:Intervet STUDENT_(Kosovo) THIRRJA No.3

______________________________________________________________________________________________________________

Students Mobility – OVER18 – Long Term (90 days)

Aprovuar në 2019, projekti INTERVET WB do t’ju mundësoj 56 studentëve nga shkollat profesionale nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor  (Kosova, Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut,Serbia dhe Bosnia e Hercegovina) të përfitojnë tre muaj internship në vendet e BE.  

 
Përmes kësaj Thirrje të Parë/Dytë/Tretë, ne do të selektojmë 4 studentë nga shkollat profesionale (VET schools) në Kosovë  duke filluar në muaj viti (psh. Janar 2022) për destinacionin sikur në vijim: Slovenia, Maribor

Do të donit të aplikonit?

Fllimisht, sigurohu që ke lexuar me kujdes të gjithë tekstin e thirrjes. Atë edhe mund t’a shkarkoni  këtu.

Hapi i parë për të marr pjesë në Thirrjen e Dytë për Aplikime, është të regjistroni shkollën në website via kësaj forme.  Gjeni këtu listen e shkollave tashmë të regjistruara në site.

Ju, poashtu duhet të posedoni:

–  Një llogari në Gmail (gmail account) (nësë nuk dini si t’a gjeneroni një të tillë? Kliko  këtu

– Një file të vetëm, me një dokument valid ID identifikimi ( (VISA, passaport ose leje qëndrimi, dokument udhëtimi: varësisht nga vendi) 

CV në gjuhën Angleze të përditësuar (nuk dini si t’a shkruani një të tillë? E shkarkoni  guiden tonë).

– një video deri në 1 minutë ku ju do të na tregoni: “pse dëshironi të merrni pjesë dhe cilat detyra do të donit t’i ndërmerrni ju gjatë qëndrimit në kompaninë nikoqire jashtë vendi

Të gatshëm të vazhdoni? Kliko këtu për të plotësuar Formën e Aplikacionit.

E mbani mend, kodi i  juaj i thirrjes është: INTERVET_Kosovë 1bis/2022_LT


Job Shadowing 3

Aprovuar në 2019, projekti INTERVET WB  do t’ju mundësoj 54 mësimdhënësve ose stafit  administrativ/menagjerëve nga shkollat VET (AAP) nga 6 vendet e e Ballkanit Perëndimor  (Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia)  të përfitojnë eksperiencë Internshipi 7 ditore jashtë vendi.

Përmes kësaj thirrjes së parë, ne do të selektojmë 4 mësimdhënës ose staf nga të gjitha shkollat VET në Kosovë, me fillim në Tetor 2022 për qëndrim në MALTA.

Thirrja No.3 e INTERVET WB tashmë është e MBYLLUR. 

Këtu mund të gjeni Mësimdhënësit/Stafin e selektuar  

Për të pranuar grantin e internshipit, aplikanti i selektuar duhet të kompletoj Formën Shëndetësore këtu poashtu duke bashkangjitur Marrëveshjen  e Mobilitetit plotësuar dhe nënshkruar   

Dokumentët duhet të dorëzohen mbrenda afatit të përcaktuar deri më 5/08/2022 ora 12.00, përndryshe aplikanti do të humb automatikisht grantin.


Summer School 2

Aprovuar më 2019, projekti INTERVET WB do t’ju mundësoj 36 mësimdhënësve ose stafit administrativ/menagjerëve nga shkollat e AFP (VET shkolla) nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Verut dhe Bosnja) të përfitojnë nga shkolla verore 6 ditore.

Përmes kësaj thirrjes së parë, ne do të selektojmë 3 mësimdhënës ose staf nga të gjitha shkollat VET në Kosovë, me fillim në Korrik 2021 për qëndrim në SPANJ.

Thirrja No.2 e INTERVET WB tashmë është e MBYLLUR. 

Këtu mund të gjeni Mësimdhënësit/Stafin e selektuar  

Për të pranuar grantin e internshipit, aplikanti i selektuar duhet të kompletoj Formën Shëndetësore këtu poashtu duke bashkangjitur Marrëveshjen  e Mobilitetit plotësuar dhe nënshkruar   

Dokumentët duhet të dorëzohen mbrenda afatit të përcaktuar deri më 27/05/2021 ora 12.00, përndryshe aplikanti do të humb automatikisht grantin.

LATEST ARTICLES

Learning mobility from Western Balkans

ALL ARTICLES

CHANGE YOUR LIFE TODAY

Check out the open call for your country and leave for a training experience that you will never forget!

CALLS
Go to Top