Loading...
Calls: Republic of North Macedonia2021-11-25T11:48:27+01:00

JOIN ONE OF THE LEARNING MOBILITY OPPORTUNITIES FOR YOUR COUNTRYClick here to read Students Mobility call

Click here to read Job Shadowing call

Click here to read Summer School call

Students mobility – Мобилност за ученици во ССО

Проектот INTERVET WB, кој е одобрен во 2019, ќе им овозможи на 360 ученици од сите стручни училишта од 6-те земји од Западен Балкан (Албанија, Косово, Црна Гора, Србија, Северна Македонија и Босна) да искусат 1-месечена пракса во странство. Во овој прв повик ќе одбереме 11 ученици од сите стручни училишта во Република Северна Македонија кои заминуваат помеѓу јануари и февруари 2021 година  година за следнава дестинација: Франција

Повикот INTERVET WB бр. 2 сега е ЗАТВОРЕН. 

Тука ќе ги најдете избраните ученици.

За да ја прифатат стипендијата, одбраните ученици мора да го пополнат Здравствениот образец достапен овде, приложувајќи го Договорот за мобилност потпишан и од родител/старател.

Заедно со Договорот за мобилност, од учениците се бара да обезбедат двострана копија од лична карта на нивниот родител/старател.

Документите мора да бидат доставени до 1/12/2021 , во спротивно учениците автоматски ќе ја изгубат стипендијата.


Job Shadowing

Одобрен во 2019 година, проектот INTERVET WB ќе им овозможи на 54 административен кадар/наставници од сите стручни училишта од 6-те земји од Западен Балкан (Албанија, Косово, Црна Гора, Србија, Северна Македонија и Босна) да земат учество на 7 дневна пракса во странство. Во овој прв повик ќе одбереме 3ца вработени/наставници од сите стручни училишта во Северна Македонија кои ќе ја започнат својата практична работа од 14ти до 20ти ноември 2021 година во Франција.

Повикот INTERVET WB бр.2 сега е ЗАТВОРЕН. 

Тука ќе ги најдете избраните учесници. 

За да ја прифатат стипендијата, Избраните наставници мора да го пополнат Здравствениот формулар достапен тука, приложувајќи го и потпишувајќи го Договорот за мобилност.

Документите мора да бидат доставени до 30/05/2021 , во спротивно учесниците автоматски ќе ја изгубат стипендијата.

Прво, не заборавајте да го прочитате Повикот и Анексот. Повикот можете да го преземете – тука, а Анексот 1: Нацрт програма – наскоро на Интернет.

__

  • Повикот INTERVET WB Job Shadowing бр.1 сега е ЗАТВОРЕН.
    На овој прв повик избравме 3 вработени / наставници од сите средни стручни училишта во Северна Македонија кои ќе започнат со мобилност во октомври 2020 година во Холандија. – Тука ќе ги најдете избраните учесници.

Summer School

Одобрен во 2019 година, проектот INTERVET WB ќе им овозможи на 36 административен кадар/наставници од сите стручни училишта од 6-те земји од Западен Балкан (Албанија, Косово, Црна Гора, Србија, Северна Македонија и Босна) да земат учество на 6 дневна летна школа. Во овој прв повик ќе одбереме 3ца вработени/наставници од сите стручни училишта во Северна Македонија кои ќе учествуваат на летната школа од 26ти до 31ви јули 2021 година во Шпанија.

Повикот INTERVET WB бр.2 сега е ЗАТВОРЕН. 

Тука ќе ги најдете избраните учесници. 

За да ја прифатат стипендијата, Избраните наставници мора да го пополнат Здравствениот формулар достапен тука, приложувајќи го и потпишувајќи го Договорот за мобилност.

Документите мора да бидат доставени до 30/05/2021 , во спротивно учесниците автоматски ќе ја изгубат стипендијата.

Прво, не заборавајте да го прочитате Повикот и Анексот. Повикот можете да го преземете – тука, а Анексот 1: Нацрт програма – тука.

__

  • Повикот INTERVET WB Summer school бр.1  сега е ЗАТВОРЕН. Тука ќе ги најдете избраните учесници. – програма – тука

LATEST ARTICLES

Learning mobility from Western Balkans

ALL ARTICLES

CHANGE YOUR LIFE TODAY

Check out the open call for your country and leave for a training experience that you will never forget!

CALLS
Go to Top