Loading...
Calls: Republic of North Macedonia2020-07-07T15:01:36+02:00

JOIN ONE OF THE LEARNING MOBILITY OPPORTUNITIES FOR YOUR COUNTRY

Click here to read Job Shadowing call

Click here to read Summer School call


Job Shadowing

Проектот INTERVET WB, кој е одобрен во 2019 и финансиран од Европската комисија, ќе им овозможи на 54 наставници/вработени од сите средни стручни училишта во 6-те земји од Западен Балкан (Албанија, Косово, Црна Гора, Србија, Северна Македонија и Босна) да искусат 7-дневна пракса во странство. Во овој прв повик ќе одбереме 3 вработени/наставници од сите средни стручни училишта во Северна Македонија кои ќе започнат со пракса во Октомври 2020 во Холандија. 

програма – тука.

Повикот INTERVET WB Job Shadowing бр.1 сега е ЗАТВОРЕН. Списокот на избраните учесници ќе биде достапен наскоро.

Тука ќе ги најдете избраните учесници.

За да ја прифатат стипендијата, да го пополнат Здравствениот образец достапен овде, приложувајќи го Договорот за мобилност пополнет и потпишан.

Документите мора да бидат доставени до  13/07/2020 10:00 часот, во спротивно учесниците автоматски ќе ја изгубат стипендијата.


Summer School

Проектот INTERVET WB, кој е одобрен во 2019 и финансиран од Европската комисија, ќе им овозможи на 36 наставници/вработени од сите средни стручни училишта во 6-те земји од Западен Балкан (Албанија, Косово, Црна Гора, Србија, Северна Македонија и Босна) да искусат 7-дневна пракса во странство. Во овој прв повик ќе одбереме 3 вработени/наставници од сите средни стручни училишта во Северна Македонија, кои ќе учествуваат во првата онлајн летна школа.

програма – тука

Повикот INTERVET WB Summer school бр.1  сега е ЗАТВОРЕН. Тука ќе ги најдете избраните учесници.

LATEST ARTICLES

Learning mobility from Western Balkans

ALL ARTICLES

CHANGE YOUR LIFE TODAY

Check out the open call for your country and leave for a training experience that you will never forget!

CALLS