Loading...
Calls: Republic of North Macedonia2023-04-20T14:45:48+02:00

JOIN ONE OF THE LEARNING MOBILITY OPPORTUNITIES FOR YOUR COUNTRYClick here to read Students Mobility call

Click here to read Job Shadowing call

Click here to read Summer School call

Students mobility Short term – Мобилност за ученици во ССО

Проектот INTERVET WB, кој е одобрен во 2019, ќе им овозможи на 360 ученици од сите стручни училишта од 6-те земји од Западен Балкан (Албанија, Косово, Црна Гора, Србија, Северна Македонија и Босна) да реализираат 1-месечна пракса во странство. Во овој повик ќе одбереме 11 ученици од сите стручни училишта во Република Северна Македонија кои заминуваат на пракса во април 2023 година во: Шпанија

Повикот INTERVET WB бр.6 е отворен.

Дали сакате да ја поднесете вашата апликација?

Прво, не заборавајте да го прочитате целиот текст на повикот. Можете да го преземете овде.

Првиот чекор за учество во Повикот за апликации е да се регистрира училиштето на веб-страницата преку овој формулар. Најдете го овде списокот на училишта што веќе се регистрирани на нашата веб страница.

Исто така ќе ви требаат:

– адреса на Gmail (не знаете како да направите? Кликнете овде)

– скениран валиден документ за лична идентификација (ВИЗА, пасош или дозвола за престој: во зависност од земјата)

– ажурирано CV на англиски јазик

– видео до 1 минута каде ќе ни кажете: „зошто сакате да учествувате и кои задачи сакате да ги извршувате во вашата компанија домаќин во странство“

Спремни да одите? Кликнете овде за да го пополните формуларот за апликација.

Запомнете дека вашиот код на повик е:  INTERVET Students_North Macedonia 6/2023

Students mobility Long term – Мобилност за ученици

Проектот INTERVET WB, кој е одобрен во 2019, ќе им овозможи на 360 ученици од сите стручни училишта од 6-те земји од Западен Балкан (Албанија, Косово, Црна Гора, Србија, Северна Македонија и Босна) да реализираат 3-месечна пракса во странство. Во овој повик ќе одбереме 4 ученици од сите стручни училишта во Република Северна Македонија кои заминуваат на пракса во јуни 2022 година во: Italy

Повикот INTERVET WB бр.1 сега е ЗАТВОРЕН. 

Тука ќе ги најдете избраните ученици.

За да ја прифатат стипендијата, одбраните ученици мора да го пополнат Здравствениот образец достапен овде, приложувајќи го Договорот за мобилност потпишан и од родител/старател.

Заедно со Договорот за мобилност, од учениците се бара да обезбедат двострана копија од лична карта на нивниот родител/старател.

Документите мора да бидат доставени до 30/03/2023, во спротивно учениците автоматски ќе ја изгубат стипендијата.


Job Shadowing

Одобрен во 2019 година, проектот INTERVET WB ќе им овозможи на 54 административен кадар/наставници од сите стручни училишта од 6-те земји од Западен Балкан (Албанија, Косово, Црна Гора, Србија, Северна Македонија и Босна) да земат учество на 7 дневна пракса во странство. Во овој прв повик ќе одбереме 3ца вработени/наставници од сите стручни училишта во Северна Македонија кои ќе ја започнат својата практична работа од 14ти до 20ти ноември 2021 година воm Малта.

Повикот INTERVET WB бр.3 сега е ЗАТВОРЕН. 

Тука ќе ги најдете избраните учесници.

За да ја прифатат стипендијата, одбраните ученици мора да го пополнат Здравствениот образец достапен овде, приложувајќи го Договорот за мобилност пополнет и потпишан.

Документите мора да бидат доставени до 7/07/2022, во спротивно учесниците автоматски ќе ја изгубат стипендијата.

__

  • Повикот INTERVET WB Job Shadowing бр.1 сега е ЗАТВОРЕН.
    На овој прв повик избравме 3 вработени / наставници од сите средни стручни училишта во Северна Македонија кои ќе започнат со мобилност во октомври 2020 година во Холандија. – Тука ќе ги најдете избраните учесници.

Summer School

Проектот INTERVET WB, кој започна во 2019 година,  ќе им овозможи на 36 административен кадар/наставници од сите стручни училишта од 6-те земји од Западен Балкан (Албанија, Косово, Црна Гора, Србија, Северна Македонија и Босна) да реализираат учество на 6 дневна летна школа. Во овојповик ќе одбереме 2ца вработени/наставници од сите стручни училишта во Северна Македонија кои ќе учествуваат на летната школа од 17/04/2023 до 22/04/2023 година во Дорхред.

Дали сакате да ја поднесете вашата апликација?

Прво, не заборавајте да го прочитате Повикот и Анексот. Повикот можете да го преземете – тука.

Првиот чекор за учество во овој повик за апликации е да се регистрира училиштето / институцијата на веб-страницата преку овој формулар. Најдете го тука списокот на училишта / институти кои се веќе регистрирани на страницата.

 

Исто така ви е потребно:

– адреса на Gmail (не знаете како да направите? Кликнете овде)

– скениран валиден документ за лична идентификација ( пасош )

Спремни да одите? Кликнете овде за да го пополните формуларот за апликација.

Запомнете дека вашиот код на повик е: INTERVET STAFF_North Macedonia 3/2022 ПОВИК Бр.3

LATEST ARTICLES

Learning mobility from Western Balkans

CHANGE YOUR LIFE TODAY

Check out the open call for your country and leave for a training experience that you will never forget!

Go to Top