Partneri2021-04-26T11:14:00+02:00

KO SU PARTNERI?

UNISER

Uniser je kooperacija koja nudi usluge mobilnosti u obrazovanju od 1998. godine. Dizajniramo i organizujemo međunarodne programe mobilnosti za polaznike stručnog obrazovanja sa ciljem da Erasmus postane budućnost programa obuke i poslovnog sektora. Svake godine, Uniser pruža hiljadama ljudi priliku da rade i dobiju obuku u inostranstvu: oni se vraćaju kući sa mnogo većim prtljagom, prepunim novih profesionalnih, jezičkih i kulturnih iskustava.

Posjetite web-stranicu

EFVET

EfVET jedno je od vodećih stručnih udruženja širom Evrope koje je stvoreno od strane i za pružaoce usluga stručnog obrazovanja i obučavanja (VET). EfVET direktno predstavlja stavove svojih članova o pitanjima stručnog obrazovanja i obučavanja prema svim institucijama i organima Evropske unije i odgovara na sve pripadajuće konsultativne procese. EfVET nudi mrežu profesionalaca, i za profesionalce, s ciljem jačanja veza između istraživača, poslovnih ljudi i praktičara u stručnom obrazovanju i obuci i cjeloživotnom učenju.

Posjetite web-stranicu

INCOMA

INCOMA se posvećuje mobilnosti ljudi u obrazovne svrhe, kao i razvijanju istraživačkih programa za razmjenu dobrih praksi u obrazovanju, a uvijek u okviru Evropske komisije. Naša aktivnost je posvećena prenošenju znanja na nivou EU i / ili međunarodnom nivou i razvoju projekata koji ciljaju grupe koje su izložene riziku isključenosti ili sa posebnim poteškoćama za ulazak na tržište rada, kao što su mladi, žene ili migranti.

Posjetite web-stranicu

MODE

Move and Develop Foundation je organizacija fokusirana na pružanje obrazovnih mogućnosti i podsticanje mobilnosti mladih i odraslih sa posebnim fokusom na pripremu korisnika za izazove na tržištu rada. Ostali važni ciljevi uključuju promociju aktivnog građanstva i civilnog društva, poduzetništva, evropskih integracija, jednakosti, volontiranja i širenja osnovnih evropskih vrijednosti. Naše sjedište je u Vroclavu, u Poljskoj, gdje se sprovodi većina lokalnih aktivnosti, ali aktivno djelujemo i van grada.

Posjetite web-stranicu

ZNI

ZNI je privatni institut iz Slovenije sa 15 godina iskustva u razvoju i implementaciji različitih međunarodnih projekata mobilnosti i razmjena. U okviru programa Erasmus + i drugih programa EU organizujemo mobilnost za rad u inostranstvu za učenike iz Slovenije i radne prakse diljem Slovenije za međunarodne kandidate. Glavni cilj ovih programa je lični i profesionalni razvoj kandidata u međunarodnom i multikulturnom okruženju. Sarađujemo sa mnogim međunarodnim partnerima i lokalnim preduzećima.

Posjetite web-stranicu

SEPR

SEPR svake godine obuči skoro 4.000 polaznika, od nivoa 3 do nivoa 6 po evropskom kvalifikacijkom okviru, u šest centara izvrsnosti. SEPR nudi stručne obuke u više različitih smjerova: redovno učenje, stažiranje i kontinuirano usavršavanje, a ima skoro 300 ljudi koji čine nastavno i nenastavno osoblje. To je prvi centar za stručno obrazovanje u alpskoj regiji Auvergne Rhône i jedan od najvećih u Francuskoj. SEPR razvija evropske i međunarodne aktivnosti više od 30 godina i sarađuje sa 40 centara za obuku i organizacija širom svijeta.

Posjetite web-stranicu

DA VINCI

Da Vinci College je regionalni stručna škola koji nudi stručne kurseve iz tehnologije, medija, biznisa, poduzetništva, zdravlja i njege uz stručno usavršavanje i obrazovanje odraslih u okviru poslovnih kompanija. Pored ovoga, nudimo opšte srednje obrazovanje za odrasle i kurseve za integraciju. Naš Univerzitet primenjenih nauka ima dodiplomske i postdiplomske studije i programe pridruženih studija. Da Vinci koledž se izdvaja svojim hibridnim obrazovnim konceptom: integracijom učenja u školi i na radnom mjestu želimo da obrazovanje naših učenika učinimo što je realnijim.

Posjetite web-stranicui

MCAST

Malta – Fakultet za umjetnost, nauku i tehnologiju, (MCAST) najveća je strukovna ustanova na Malti. Glavna uloga ovog fakulteta je pružiti stručno obrazovanje i osposobljavanje mladih kako bi zadovoljili potrebe lokalne industrije. Ovaj fakultet čini 6 instituta koji pokrivaju područja informacijske i komunikacijske tehnologije, poslovnog upravljanja i trgovine, inženjerstva i prometa, kreativnih umjetnosti, javne službe i primijenjenih nauka (uključujući poljoprivredu i akvatiku). MCAST nudi strukovno obrazovanje i osposobljavanje (VET) s punim radnim vremenom i kvalifikacije EQF od 1. do 7.nivoa.

Posjetite web stranicu

CCIS

Privredna i industrijska komora Srbije (CCIS) je nacionalno udruženje svih preduzeća u Srbiji sa preko 160 godina tradicije i više od 120 000 članova. Osnovana je s ciljem artikuliranja i podržavanja zajedničkih interesa poslovne zajednice Srbije. CCIS je partner u svim velikim projektima orijentisanim ka reformi i modernizaciji u oblastima obrazovanja i zapošljavanja u Srbiji. Odjel za dualno obrazovanje CCIS-a povezuje poslovni i formalni obrazovni sistem s ciljem uspostavljanja obrazovanja koje se zasniva na ishodima učenja u skladu s potrebama ekonomije.

Posjetite web stranicu

ALBANIAN SKILLS

Albanian skills (AS) je platforma za promoviranje i razvijanje vještina u Albaniji. Kroz ovu jedinstvenu inicijativu, organiziranjem godisnjih takmičenja u vještinama svake godine i sedmicama vještina u ovoj zemlji, Albanian skills nastoje poboljšati prepoznavanje i status praktičnog strukovnog obrazovanja u poslovnom okruženju i društvu Albanije. Nadalje, dodatne inicijative i projekti AS-a služe povećanju mogućnosti učenja i zapošljavanja, posebno kod mlađih generacija, ali i u bilo kojoj drugoj dobnoj skupini općenito.

Posjetite web stranicu

CEM
Privredna komora Crne Gore je poslovno udruženje sa bogatom tradicijom, nezavisno, profesionalno, kreativno, inventivno i nadasve autoritativno, predstavlja interese svih privrednika za ekonomski i sveukupni razvoj države Crne Gore. Organizovan je prema evropskoj tradiciji organizovanja komore , sa obaveznim članstvom i obimom aktivnosti utvrđenim Zakonom o Privrednoj komori Crne Gore. Komorom upravljaju njeni članovi preko svojih predstavnika u Komori i oblika rada u Komori.

Posjetite web stranicu

IUS

IUS centar za cjeloživotno učenja (IUS Life) djeluje pod okriljem Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu (IUS) i uključen je u akademski razvoj Bosne i Hercegovine i regije. Otkako je osnovan, IUS Life nastoji ponuditi različite programe osobnog i profesionalnog razvoja studentima, profesionalcima usmjerenim na karijeru, onima koji su u potrazi za poslom, a koji nemaju adekvatne vještine i javnosti općenito. Škola engleskog jezika (ELS), sastavni dio IUS Life-a, akreditirana od strane EAQUALS, i jedinstvena je škola engleskog jezika u regiji.

Posjetite web stranicu

PRISHTINA REA

Priština REA osnovana je (2001) radi pružanja tehničke podrške, savjetodavnih usluga i usluga poslovnog osposobljavanja za mlade, strukovno obrazovanje, stručno obrazovanje, start-up firmi, mala i srednja preduzeća, poduzetnike, lokalne i središnje državne institucije na Kosovu i kao promotor lokalnog ekonomskog razvoja i to na profesionalan način i isplativ način. Priština REA je kosovski partner COSME EEN. Priština REA smata sebe agentom promjene za početak, rast i konsolidaciju autohtonih organizacija

Posjetite web stranicu

NCDIEL

NCDIEL, koji je osnovan 2009. godine, je makedonska nevladina organizacija koja promovira i podržava razvoj inovacija i poduzetničkog učenja, s ciljem smanjenja nezaposlenosti stvaranjem novih inovativnih start-up firmi i jačanjem sektora malih i srednjih poduzeća u zemlji. NCDIEL sarađuje sa univerzitetima, školama, firmama, klasterima, nacionalnim i regionalnim vlastima, donatorima, nevladinim organizacijama i mnogim drugim lokalnim i međunarodnim partnerima kako bi se osigurao održivi ekonomski razvoj.

Posjetite web stranicu

0
projektnih partnera
0
regionalnih partnera
0
država članica EU

NAJNOVIJI ČLANCI

Mobilno učenje na Zapadnom Balkanu

PROMJENITE SVOJ ŽIVOT DANAS

Provjerite otvorene pozive za vašu zemlju i započnite obuku koja će vam pružiti nezaboravno iskustvo!

Go to Top