Partneri2021-04-26T11:17:09+02:00

KO SU PARTNERI?

UNISER

Uniser je evropska organizacija realizuje aktivnosti na temu mobilnosti učenja od 1998. godine. Kreiramo i organizujemo međunarodne programe mobilnosti za polaznike stručnog obrazovanja i osposobljavanja, sa ciljem da program Erasmus pretvorimo u budućnost sistema obuka i poslovnog sektora. Svake godine Uniser pruža priliku zaintersovanim kandidatima da rade i usavršavaju se u inostranstvu: oni će se vratiti kući sa mnogo većim koferom, prepunim novih profesionalnih, jezičkih i kulturnih iskustava.

Posjetite internet stranicu

EFVET

EfVET je jedno od vodećih profesionalnih udruženja širom Evrope koje je kreirano od strane i za pružaoce stručnog obrazovanja i osposobljavanja (VET). EfVET direktno zastupa stavove svojih članica o pitanjima iz oblasti stručnog obrazovanja i osposobljavanja pred svim institucijama i organima Evropske unije i odgovara na sve odgovarajuće konsultativne procese. EfVET je mreža stručnjaka koji unapređuju veze između istraživača, poslovnih ljudi i praktičara u stručnom obrazovanju i osposobljavanju i cjeloživotnom učenju.

Posjetite internet stranicu

INCOMA

INCOMA je posvećena mobilnosti ljudi u obrazovne svrhe, kao i kreiranju istraživačkih programa za razmjenu dobrih praksi između obrazovnih institucija, uvijek u okviru Evropske komisije. Naša djelatnost podrazumijeva posvećenost prenošenju znanja na novou EU i/ili međunarodnom nivou i izradi projekata koji su usmjereni na grupe koje su izložene riziku isključenosti ili sa posebnim poteškoćama za ulazak na tržište rada, kao što su mladi, žene ili migranti.

Posjetite internet stranicu

MODE

Move and Develop Fondacija je organizacija koja se fokusira na pružanje obrazovnih mogućnosti i podsticanje mobilnosti mladih i odraslih sa posebnim fokusom na pripremu korisnika za izazove na tržištu rada. Ostali važni ciljevi uključuju promociju aktivnog građanstva i civilnog društva, preduzetništva, evropskih integracija, jednakosti, volontiranja i širenja osnovnih evropskih vrijednosti. Naše sjedište je u Vroclavu, Poljska, gdje se sprovode mnoge lokalne aktivnosti, ali aktivno djeluju i van grada.

Posjetite internet stranicu

ZNI

ZNI je privatni institut iz Slovenije sa 15 godina iskustva u razvoju i implementaciji različitih međunarodnih projekata i razmjena mobilnosti. U okviru programa Erasmus + i drugih programa EU organizujemo programe mobilnosti rada za slovenačke studente i prakse u inostranstvu za međunarodne kandidate. Glavni cilj ovih programa je lični i profesionalni razvoj kandidata u međunarodnom i multikulturnom okruženju. Sarađujemo sa mnogim međunarodnim partnerima i lokalnim preduzećima.

Poosjetite internet stranicu

SEPR

SEPR obučava svake godine gotovo 4.000 polaznika, EOK (Evropski okvir kvalifikacija) od nivoa 3 do nivoa 6, u 6 čvorišta izvrsnosti. SEPR nudi stručno osposobljavanje u različitim segmentima: redovno učenje, stažiranje i kontinuirano usavršavanje, a uključuje skoro 300 nastavnog i nenastavnog osoblja. To je prvi centar za stručno obrazovanje u oblasti Auvergne-Rona-Alpe i jedan od najvećih u Francuskoj. SEPR razvija evropske i međunarodne aktivnosti više od 30 godina i sarađuje sa 40 centara za obuku i organizacija širom svijeta.

Posjetite internet stranicu

DA VINCI

Da Vinci College je regionalni koledž u oblasti stručnog obrazovanja i osposobljavanja, koji nudi stručne kurseve iz oblasti tehnologija, medija, biznisa, preduzetništva, zdravstva i njege zajedno sa obukom na radnom mjestu i obrazovanjem za odrasle. Pored ovoga, nudimo i opšte srednje obrazovanje za odrasle i integrisane kurseve. Naš univerzitet primijenjenih nauka ima diplomske i postdiplomske studije i programe pridruženih studija. Da Vinci koledž se razlikuje po svom hibridnom obrazovnom konceptu: kroz integraciju učenja u školi i na radnom mjestu želimo da obrazovanje naših učenika učinimo što realnijim. 

Posjetite internet stranicu

MCAST

Malteški fakultet za umjetnost, nauku i tehnologiju (MCAST) je najveća stručna ustanova na Malti. Glavna uloga Koledža je pružanje stručnog obrazovanja i osposobljavanja mladima kako bi zadovoljili potrebe lokalne industrije. Koledž se sastoji od 6 instituta koji pokrivaju područja informacionih i komunikacionih tehnologija, upravljanja preduzećima i trgovine, inženjeringa i transporta, kreativne umjetnosti, komunalnih usluga i primijenjenih nauka (uključujući poljoprivredu i akvatiku). MCAST nudi stručno obrazovanje i osposobljavanje (VET) u punom opsegu i kvalifikacije EKF od nivoa 1 do 7.

Posjetite internet stranicu

PKS

Privredna komora Srbije (CCIS) je nacionalna asocijacija svih preduzeća u Srbiji sa preko 160 godina tradicije i više od 120.000 članica. Osnovana je sa ciljem artikulisanja i promovisanja zajedničkih interesa poslovne zajednice u Srbiji. PKS je partner u svim velikim projektima usmjerenim ka reformi i modernizaciji u oblastima obrazovanja i zapošljavanja u Srbiji. Odjeljenje za dualno obrazovanje PKS povezuje poslovni i formalni obrazovni sistem sa ciljem uspostavljanja obrazovanja zasnovanog na rezultatima učenja u skladu sa potrebama privrede.

Posjetite internet stranicu

ALBANIAN SKILLS

Albanian Skills (AS) je platforma za promociju i razvoj vještina u Albaniji. Kroz ovu jedinstvenu inicijativu i uz organizovanje godišnjih Skills Competitions and Skills Week, Albanian Skills ima za cilj unapređenje prepoznatljivosti i statusa praktičnog stručnog obrazovanja u društvu i poslovnom okruženju Albanije. Osim toga, dodatne inicijative i projekti AS-a služe povećanju mogućnosti učenja i zapošljavanja, posebno za mladje generacije, ali i generalno za druge ciljne grupe. 

Posjetite internet stranicu

PKCG
Privredna komora Crne Gore je privredna asocijacija bogate tradicije, nezavisna, stručna, kreativna, inventivna i nadasve autoritativna, zastupa interese svih privrednika radi privrednog i sveukupnog razvoja države Crne Gore. Struktuirana je po evropskoj tradiciji komorskog organizovanja, sa obaveznim članstvom i obimom aktivnosti utvrđenim Zakonom o Privrednoj komori Crne Gore. Komorom upravljaju njene članice preko svojih predstavnika u organima Komore i oblicima organizovanja rada u Komori.

Posjetite internet stranicu

IUS

IUS Centar za cjeloživotno učenje (IUS Life) djeluje pod okriljem Međunarodnog univerziteta u Sarajevu (IUS) i uključen je u akademski razvoj Bosne i Hercegovine i regiona. Od svog osnivanja, IUS Life nastojao je da ponudi različite programe ličnog i profesionalnog razvoja studentima, profesionalcima usmjerenim na karijeru, tražiocima posla sa nekonkurentskim vještinama i javnosti uopšte. Škola engleskog jezika (ELS), sastavni dio IUS Life-a, akreditovana od strane EAKUALS, jedinstvena je škola engleskog jezika u regionu.

Posjetite internet stranicu

PRISHTINA REA

Prishtina REA osnovana je (2001) u cilju pružanja stručne i ekonomične tehničke podrške, savjetodavnih usluga i usluga poslovnog osposobljavanja za mlade (uključujući stručno obrazovanje i osposobljavanje) preduzećima u osnivanju, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, državnim institucijama na lokalnom i centralnom nivou na Kosovu, a ima i ulogu promotera lokalnog ekonomskog razvoja. Priština REA je kosovski partner COSME EEN-a. Priština REA sebe smatra za posrednika za pokretanje, rast i konsolidaciju organizacija.

Posjetite internet stranicu

NCDIEL

NCDIEL je makedonska nevladina organizacija osnovana 2009. godine, koja promoviše i podržava razvoj inovacija i preduzetničkog učenja, sa ciljem smanjenja nezaposlenosti, stvaranjem novih inovativnih startap kompanija i jačanjem sektora malih i srednjih preduzeća u zemlji. NCDIEL sarađuje sa univerzitetima, školama, preduzećima, klasterima, nacionalnim i regionalnim vlastima, donatorima, nevladinim organizacijama i mnogim drugim lokalnim i međunarodnim partnerima u cilju obezbjeđivanja ekonomskog razvoja.

Posjetite internet stranicu

0
partnera na projektu
0
regionalnih partnera
0
država članica Evropske unije

NAJNOVIJA SAOPŠTENJA

Mobilnost učenja sa Zapadnog Balkana

PROMIJENITE SVOJ ŽIVOT DANAS

Pogledajte otvoren poziv za vašu zemlju i prepustite se iskustvu obuke koje nikad nećete zaboraviti!

Go to Top