Loading...
Projekat2023-10-06T12:18:27+02:00

BOLJE MOGUĆNOSTI MOBILNOSTI UČENJA NA ZAPADNOM BALKANU

Projekat INTERVET Western Balkans ima za cilj stvaranje mogućnosti za mobilnost učenja u centrima za obuku Zapadnog Balkana i unapređivanje kulture mobilnosti učenja u oblasti stručnog obrazovanja.

U tu svrhu, projekat predviđa aktivnosti na dva nivoa: na nivou mobilnosti polaznika stručnog obrazovanja i na nivou izgradnje kompetencija zaposlenih u stručnom obrazovanju. Ciljevi projekta INTERVET Western Balkans takođe su dvostruki: projekat će omogućiti učesnicima da dobiju bolji pristup resursima u vezi sa međunarodnom mobilnošću obuke i da nauče više o već postojećim mogućnostima.

Konzorcijum okuplja udruženja, mala i srednja preduzeća, centre za stručno obrazovanje, privredne komore i univerzitet iz 6 regionalnih partnera:

 • Albanije

 • Bosne i Hercegovine

   

 • i sa Kosova

 • Crne Gore

 • Republike Severne Makedonije

 • Srbije

kao i iz osam partnera iz zemalja članica EU: Italija, Belgije, Holandije, Francuske, Malte, Španije, Slovenije i Poljske. Projekat koordiniše Uniser Società Cooperativa Sociale Onlus iz Forlija, Italija. O partnerstvu možete saznati više ovde.

Trogodišnji projekat uključivaće studente sa celog balkanskog područja, kao i sledeće aktivnosti:

 • Mobilnosti tipa 56 PRO u trajanju od 3 meseca (za tek svršene studente i pripravnike) na odredištima: Sevilja, Vroclav, Forli-Bolonja, Maribor, Lion
 • 360 mobilnosti u trajanju od jednog meseca (za učenike srednjih škola) na odredištima: Sevilja, Vroclav, Forli-Bolonja, Maribor, Lion
 • 54 iskustava praktične obuke (za nastavnike) na sledećim uglednim fakultetima: SEPR (Francuska), ROC Da Vinci College (Holandija), MCAST – Fakultet umetnosti, nauke i tehnologije na Malti (Malta)
 • učešće 36 nastavnika u letnjim školama na odredištima: Bolonja, Sevilja, Dordreht
 • učešće 72 nastavnika za stručno obrazovanje i direktora na Tematskim sastancima koje organizuje EfVET, a čiji su domaćini: MCAST – Fakultet umetnosti, nauke i tehnologije na Malti (Malta), ROC Da Vinci College (Holandija), SEPR (Francuska)
0
Mobilnosti tipa PRO
0
Mobilnosti
0
Iskustava praktične obuke
0
Nastavnici u letnjim školama

Mobilnosti tipa 56 PRO u trajanju

ood 3 meseca (za tek svršene studente i pripravnike) na odredištima: Sevilja, Vroclav, Forli-Bolonja, Maribor, Lion

360 Mobilnosti

u trajanju od jednog meseca (za učenike srednjih škola) na odredištima: Sevilja, Vroclav, Forli-Bolonja, Maribor, Lion

54 Iskustava praktične obuke

(za nastavnike) na sledećim uglednim fakultetima: SEPR (Francuska), ROC Da Vinci College (Holandija), MCAST – Fakultet umetnosti, nauke i tehnologije na Malti (Malta)

Letnje škole

učešće 36 nastavnika u letnjim školama na odredištima: Bolonja, Sevilja, Dordreht

NAJNOVIJI ČLANCI

Mobilnost učenja na Zapadnom Balkanu

PROMENITE ŽIVOT JOŠ DANAS

Saznajte više o otvorenom pozivu koji se odnosi na vašu zemlju i steknite iskustvo u oblasti obuka koje nikada nećete zaboraviti!

Go to Top