Loading...
Početna stranica2020-07-20T11:34:57+02:00

INTERVET WESTERN BALKANS

INTERVET Western Balkans je trogodišnji pilot-projekat za internacionalizaciju sistemâ stručnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu.


Cilj projekta je stvaranje mogućnosti za mobilnost učenja u centrima za obuku Zapadnog Balkana i unapređivanje kulture mobilnosti učenja u oblasti stručnog obrazovanja.

Šest regionalnih partnera je uključeno u ovaj projekat: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Republika Severna Makedonija i Srbija, kao i 8 partnera iz zemalja članica EU: Italija, Belgija, Holandija, Francuska, Malta, Španija, Slovenija i Poljska.

Zahvaljujući INTERVET WB, svi učesnici će imati bolji pristup resursima u vezi sa međunarodnom mobilnošću obuke i naučiće više o već postojećim mogućnostima.

0
Mobilnosti
0
Država učesnica
0M
Dodeljenih sredstava

VIRTUELNO PUTOVANJE NA ZAPADNI BALKAN

Otkrijte Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Republiku Severnu Makedoniju i Srbiju

OTVORENI POZIVI

Saznajte više o otvorenim pozivima koji se odnose na vašu zemlju i otputujte u Španiju, Poljsku, Italiju, Sloveniju, Francusku, Maltu i Holandiju!

ALBANIJA

BOSNA I HERCEGOVINA

KOSOVO

REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA

CRNA GORA

SRBIJA

NAJNOVIJI ČLANCI

Mobilnost učenja na Zapadnom Balkanu

PROMENITE ŽIVOT JOŠ DANAS

Saznajte više o otvorenom pozivu koji se odnosi na vašu zemlju i steknite iskustvo u oblasti obuka koje nikada nećete zaboraviti!

Go to Top