Loading...
Projekti2023-10-06T12:14:04+02:00

MUNDËSI MË TË MIRA TË TË MËSUARIT TË MOBILITETIT NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Projekti INTERVET Western Balkans synon të krijoj mundësi për të mësuarit e mobilitetit për qendrat e trainimeve nga  Ballkani Perëndimor dhe përmirësimin e kulturës së të mësuarit të mobilitetit nga fusha e Aftësimit dhe Trainimit Profesional (VET).

Që këto të arrihen, projekti parasheh aktivititete në dy nivele: në njërën anë, mobiliteti i VET nxënësve/studentëve (EQF 4 dhe 5) dhe në anën tjetër, ndërtimi i kompetencës së VET Stafit. Objektivat e  INTERVET Western Balkans janë të bazuara në dy drejtime: projekti do t’ju mundësoj pjesëmarrësve të kenë qasje më të mirë në resurse të ndërlidhura me mobilitetin ndërkombëtar të trainimeve dhe të mësojnë më shumë rreth mundësive ekzistuese aktuale.

Konsorciumi përfshinë associacione, NVM-ve, VET qendra, oda ekonomike dhe një universitet nga 6 partnerët regjional:

 • Shqipëria

 • Bosnja dhe Hercegovina

 • Kosova

 • Mali i Zi

 • Maqedonia e Veriut

 • Serbia

Sikurse edhe 8 partnerë nga Vendet Antare të BE: Itali, Belgjika, Holanda, Franca, Malta, Spanja, Sllovenia dhe Polonia.  Projekti koordinohet nga Uniser Società Cooperativa Sociale Onlus nga Forlì, Itali. Ju mund  keni një pasqyrë të partneritetit  këtu.

Projekti 3-vjeçar do të involvoj studentë nga i gjithë Ballkani dhe do të përfshijë aktivitetet si në vijim:

 • 56 PRO-type mobilitete prej 3 muajsh (për të posadiplomuarit dhe praktikantët) me destinacione si: Seville, Wroclaw, Forlì-Bologna, Maribor, Lyon
 • 360 mobilitete prej një muaji (për student nga kolegjet)  me destinacione: Seville, Wroclaw, Forlì-Bologna, Maribor, Lyon
 • 54 job shadowing experienca (për mësimdhënës) në Kolegjet e Ekselencës si në vijim: SEPR (France), ROC Da Vinci College (the Netherlands), MCAST – The Malta College of Arts, Science & Technology (Malta)
 • Pjesëmarrja e 36 mësimdhënësve në shkolla verore me destinacione: Bologna, Seville, Dordrecht
 • Pjesëmarrja e 72 VET mësimdhënësve dhe menagjerëve në Sesionet Tematike  organizuar nga ana e EfVET dhe me nikoqir: MCAST – The Malta College of Arts, Science & Technology (Malta), ROC Da Vinci College (the Netherlands), SEPR (France)
0
PRO-type mobilitete
0
Mobilitete
0
Job shadowing experienca
0
Mësimdhënësve në shkolla verore

56 PRO-type mobilitete

prej 3 muajsh (për të posadiplomuarit dhe praktikantët) me destinacione si: Seville, Wroclaw, Forlì-Bologna, Maribor, Lyon

360 mobilitete

prej një muaji (për student nga kolegjet) me destinacione: Seville, Wroclaw, Forlì-Bologna, Maribor, Lyon

54 job shadowing experienca

(për mësimdhënës) në Kolegjet e Ekselencës si në vijim: SEPR (France), ROC Da Vinci College (the Netherlands), MCAST – The Malta College of Arts, Science & Technology (Malta)

shkollë verore

Pjesëmarrja e 36 mësimdhënësve në shkolla verore me destinacione: Bologna, Seville, Dordrecht

ARTIKUJT E FUNDIT

Mobiliteti i të mësuarit prej Ballkanit Perëndimor

NDRYSHO JETËN TUAJ SOT

Përcjellë thirrjet e hapura për vendin tuaj dhe nisu për një përvojë trainimi që nuk do t’a harroni asnjëherë!

Go to Top