Loading...
Projekti2023-10-06T12:11:27+02:00

MUNDЁSI MЁ TЁ MIRA TЁ LЁVIZSHMЁRISЁ TЁ TЁ MЁSUARIT NЁ BALLKANIN PERЁNDIMOR

Projekti INTERVET Western Balkans synon krijimin e mundësive për lëvizshmërinë e të mësuarit në qendrat e trajnimit të Ballkanit Perëndimor dhe përmirësimin e kulturës së lëvizshmërisë së të mësuarit në fushën e AFP-së.

 

Për ta bërë këtë, projekti parashikon aktivitete në dy nivele: nga njëra anë, lëvizshmërinë e nxënësve të AFP dhe nga ana tjetër, ndërtimin e kompetencave të stafit të AFP-së. Objektivat e INTERVET Western Balkans janë gjithashtu të dyfishta: projekti do t’u lejojë pjesëmarrësve të kenë një qasje më të mirë në burimet që lidhen me lëvizjen e trajnimeve ndërkombëtare dhe të mësojnë më shumë rreth mundësive tashmë ekzistuese.

Konsorciumi përfshin shoqata, NVM-të, qendrat e AFP-së, dhomat e tregtisë dhe një universitet nga 6 partnerë rajonalë:

 • Shqipëri

 • Bosnja dhe Hercegovina

 • Kosovë

 • Mali i Zi

 • Republika e Maqedonisë së Veriut

 • Serbia

si dhe 8 partnerë nga Shtetet Anëtare të BE-së: Itali, Belgjika, Hollanda, Franca, Malta, Spanja, Sllovenia dhe Polonia. Projekti koordinohet nga Uniser Società Cooperativa Sociale Onlus nga Forlì, Itali. Ju mund të hidhni një sy partneritetit këtu.

Projekti 3-vjeçar do të përfshijë studentë nga e gjithë zona e Ballkanit dhe do të përfshijë aktivitetet e mëposhtme:

 • 56 lëvizshmëri të tipit PRO prej 3 muajsh (për të sapo-diplomuarit dhe praktikantë) me destinacionin: Seville, Wroclaw, Forlì-Bologna, Maribor, Lyon
 • 360 lëvizshmëri prej një muaji (për nxënësit e shkollave të mesme) me destinacionin: Seville, Wroclaw, Forlì-Bologna, Maribor, Lyon
 • 54 eksperienca “job shadowing” (për mësuesit) në kolegjet e ekselencës në vijim: SEPR (Francë), ROC Da Vinci College (Hollandë), MCAST – Kolegji i Arteve, Shkencës dhe Teknologjisë në Maltë (Maltë)
 • pjesëmarrja e 36 mësuesve në shkollat ​​verore me destinacion: Bolonja, Seville, Dordrecht
 • pjesëmarrja e 72 mësuesve dhe menaxherëve të AFP-së në Skuadrat Tematike të organizuara nga EfVET me mbështetje nga: MCAST – Kolegji i Arteve, Shkencës dhe Teknologjisë në Maltë (Maltë), Kolegji ROC Da Vinci (Hollandë), SEPR (Francë)
0
Lëvizshmëri të tipit PRO
0
Lëvizshmëri
0
Eksperienca “job shadowing”
0
Mësuesve në shkollat ​​verore

56 lëvizshmëri të tipit PRO

prej 3 muajsh (për të sapo-diplomuarit dhe praktikantë) me destinacionin: Seville, Wroclaw, Forlì-Bologna, Maribor, Lyon

360 lëvizshmëri

prej një muaji (për nxënësit e shkollave të mesme) me destinacionin: Seville, Wroclaw, Forlì-Bologna, Maribor, Lyon

54 Jeksperienca “job shadowing”

(për mësuesit) në kolegjet e ekselencës në vijim: SEPR (Francë), ROC Da Vinci College (Hollandë), MCAST – Kolegji i Arteve, Shkencës dhe Teknologjisë në Maltë (Maltë)

Sshkollat ​​verore

pjesëmarrja e 36 mësuesve në shkollat ​​verore me destinacion: Bolonja, Seville, Dordrecht

ARTIKUJT E FUNDIT

Lëvizshmëria e të mësuarit nga Ballkani Perëndimor

NDRYSHONI JETЁN TUAJ SOT

Kontrolloni thirrjen e hapur për vendin tuaj dhe nisuni në një përvojë trajnimi që nuk do ta harroni kurrë!

Go to Top