Loading...
Kreu2020-07-20T11:33:34+02:00

INTERVET WESTERN BALKANS

INTERVET Western Balkans është një projekt pilot 3-vjeçar për ndërkombëtarizimin e sistemeve të arsimit dhe formimit profesional në Ballkanin Perëndimor.

Projekti synon krijimin e mundësive për lëvizshmërinë e të mësuarit në qendrat e trajnimit të Ballkanit Perëndimor dhe përmirësimin e kulturës së lëvizshmërisë së të mësuarit në fushën e AFP-së.

Në projekt janë përfshirë 6 partnerë rajonal : Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Serbia, si dhe 8 partnerë nga shtetet anëtare të BE-së: Itali, Belgjika, Hollanda, Franca, Malta, Spanja, Sllovenia dhe Polonia.

Falë INTERVET WB, të gjithë pjesëmarrësit do të kenë qasje më të mirë në burimet që lidhen me lëvizjen e trajnimeve ndërkombëtare dhe do të mësojnë më shumë rreth mundësive tashmë ekzistuese.

0
Lëvizshmëri
0
Vende të përfshira
0M
Fonde

NJЁ UDHЁTIM VIRTUAL NЁ BALLKANIN PERЁNDIMOR

Zbuloni Shqipërinë, Bosnje dhe Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Serbinë

THIRRJET E HAPURA

Shikoni thirrjet e hapura për vendin tuaj dhe fluturoni për në Spanjë, Poloni, Itali, Slloveni, Francë, Maltë dhe Hollandë!

SHQIPЁRI

BOSNJA DHE HERZEGOVINA

KOSOVЁ

REPUBLIKA E MAQEDONISЁ SЁ VERIUT

MALI I ZI

SERBIA

ARTIKUJT E FUNDIT

Lëvizshmëria e të mësuarit nga Ballkani Perëndimor

NDRYSHONI JETЁN TUAJ SOT

Kontrolloni thirrjen e hapur për vendin tuaj dhe nisuni në një përvojë trajnimi që nuk do ta harroni kurrë!

Go to Top